El president de les Illes Balears visita les obres del Dic de Son Blanc Francesc Antich ha comprovat de primera mà que les obres marítimes ja estan finalitzades

11/03/2011, 06:44

 

El president de les Illes Balears, Francesc Antich i el conseller d’Habitatge i Obres Públiques, Jaume Carbonero, han visitat les obres del Dic de Son Blanc que es troben en un avançat nivell d’execució.

De fet, avui per avui, les obres marítimes ja estan totalment terminades, tant del dic exterior com dels molls d’atracament que compten amb els elements necessaris per acollir els bucs.

 

En terra, es troben finalitzades també les obres de les explanades, les quals ja estan en fase de pavimentació. Està previst asfaltar aquests dies, sempre que les condicions meteorològiques ho permetin.

Pel que fa a xarxes de serveis (aigua, electricitat, il·luminació, evacuació d’aigües i sistemes contra incendis) estan en fase avançada, juntament amb les conduccions que ja estan instal·lades i realitzades la majoria de les proves de funcionament.

Una vegada finalitzin les obres d’accés i les de la terminal, aquesta infraestructura podrà entrar en funcionament. Els esforços es dirigeixen a que tot estigui enllestit per Sant Joan.

L'obra de l'accés al Port la duu a terme la UTE Construcciones Llull Sastre, S.A. i Antonio y Diego, S.A. per un pressupost, IVA inclòs, d'1.375.000€. Consta de dos carrils de 3,5 metres d’amplària, dos arcens, dues aceres, a més d’un carril bici de 2 metres. Tot el tram s’il·luminarà amb faroles que tindran dues altures en la part del carril bici.

El tipus de carretera serà urbà, amb una velocitat màxima de 40 quilòmetres per hora.

Pel que fa a l’edifici de la terminal, tot i que es planteja com a estació provisional (que en un futur se destinarà a zona d’emmagatzematge), compta amb tots els elements necessaris per al bon funcionament del port, una vegada es posi en marxa.

L’edificació, que s’ubica sota l'esplanada del pàrquing exterior i superior, se construeix en una zona ja excavada de l’obra del port que s’aprofita per ubicar-hi l’edifici que tindrà en la part superior les zones d’aparcaments instal·lades.

L’edifici mira cap el mar orientació sud-oest, protegint-se dels agents meteorològics mitjançant un porxo.

Es tracta d’una construcció rectangular amb una superfície de 2.828,05 m2 projectada de tal manera que es dona prioritat a l’economia de mitjans, a l’estalvi de recursos, al reciclatge i a la sostenibilitat. A més, aquest edifici està totalment adaptat a la legislació sobre supressió de barreres arquitectòniques.

Pel que fa als accessos, els vianants podran arribar al port des del pàrquing superior a través d’una escala descendent i un ascensor que porten al distribuïdor de la terminal i les oficines portuàries. L’accés a les dues dependències també es podrà fer a peu pla des de l'esplanada del moll, la qual s’habilitarà per al pàrquing de vehicles.

Acord unànime per al projecte de reordenació del Port Ciutadella
Cal destacar l’ acord unànime que va aconseguir el passat 16 de febrer la proposta de la Conselleria d’Habitatge i Obres Públiques per a la reordenació del Port de Ciutadella en la reunió convocada per Ports de les Illes Balears.

Es preveu que aquesta reordenació tingui un cost aproximat de 2 milions d’euros i que es podrà comptar amb 106 nous amarraments permanents que gestionarà Ports IB, els quals se sumaran als 159 amarraments existents ja al Port.

L’ actuació s’estén fins a un total de 340 metres de línia de moll de la marge nord de a dàrsena interior distribuïts en diferents alineacions: l’ atracament de la línia comercial de major port, la zona de descàrrega, el front utilitzat per a l’atracament del buc de menor port i la resta del moll de la marge Nord fins al pont de la Colàrsega.

A partir del moll pesquer es disposa un pantalà fixo per a l’amarrament de “golondrines”, una embarcació de salvament i una embarcació d’arrossegament en la zona Oest, així com embarcacions en la zona Est i 6 pantalans flotants de longituds compreses entre 24 i 64 metres.