El conseller d’Habitatge i Obres Públiques i president de Ports de les Illes Balears, Jaume Carbonero visita el Saló Nàutic de Barcelona

15/11/2010, 10:27

El conseller d’Habitatge i Obres Públiques i president de Ports de les Illes Balears, Jaume Carbonero, ha visitat el Saló Nàutic de Barcelona a on Ports IB està present amb estand propi.

Carbonero ha visitat a les empreses de les Illes Balears amb presència en aquesta fira nàutica.

Carbonero ha visitat a les empreses de les Illes Balears amb presència en aquesta fira nàutica.

El president de Ports IB ha destacat la importància de participar en actes promocionals com aquest per impulsar un sector estratègic a la nostra comunitat autònoma.

La gestió de Ports IB, segons ha declarat, se du a terme sota criteris de màxima eficàcia, qualitat i respecte mediambiental; en aquest sentit, ha remarcat que “hem de ser conscients de la capacitat de càrrega de la nostra costa i actuar conseqüentment per continuar mantenint l’oferta nàutica com una de les millors de la Mediterrània”.

Segons el conseller, tres són les premisses que marquen la política de Ports IB:

  • El caràcter estratègic dels ports per a l’economia de les Illes, tant des del punt de vista turístic com des del comercial.

  • La necessitat d’atendre a tots i cadascuns dels sectors implicats, partint de la base que els ports són una empresa prestadora de serveis.

  • I la voluntat de fer d’aquests espais públics zones que han de ser gaudides per tots, no només pels usuaris comercials dels ports, ja que estan integrats en els nostres pobles i ciutats.

A més, Carbonero s’ha referit a l’especial esforç que se du a terme per a racionalitzar els ports. Ha destacat la construcció del dic de Ciutadella com a una de les infraestructures més importants dutes a terme a la nostra comunitat en els darrers anys; així com els plans directors que, per primera vegada, s’estan impulsant en diferents ports de les Illes.