Ports de les Illes Balears impulsa la reordenació de les instal·lacions de gestió pròpia

12/08/2010, 10:01

El conseller d’Habitatge i Obres Públiques i president de Ports de les Illes Balears, Jaume Carbonero, ha explicat les principals actuacions que se estan duent a terme per al reordenament dels 13 ports de gestió directa que gestiona el Govern balear.

Carbonero ha estat acompanyat pel vicepresident executiu de Ports IB, Antoni Armengol.

A la esquerra el conseller d’Habitatge i Obres Públiques i president de Ports de les Illes Balears, Jaume Carbonero, al seu costat, el vicepresident de Ports de les Illes Balears, Antoni Armengol

Totes i cadascuna d’aquestes accions se realitzen a partir dels criteris de màxima eficàcia, qualitat i respecte mediambiental, a més de tres consideracions bàsiques:

  • El caràcter estratègic dels ports per a l’economia de les Illes, tant des del punt de vista turístic com des del comercial.

  • La necessitat d’atendre a tots i cadascuns dels sectors implicats, partint de la base que els ports són una empresa prestadora de serveis.

  • I la voluntat de fer d’aquests espais públics zones que han de ser gaudides per tots, no només pels usuaris comercials dels ports, ja que són espais integrats en les nostres ciutats i pobles.

Així doncs, partint d’aquests preceptes, les principals accions que s’han iniciat se poden resumir en dues bàsiques:

Per una banda, la constitució d’un equip multidisciplinar de professionals de Ports IB que està fent feina per tal d’analitzar la situació de tots els ports de gestió directa amb l’objectiu de reordenar els amarraments en aquells casos que sigui necessari.

Es tracta d’accions encaminades a millorar la gestió, tant pels usuaris com per aquells que estan en llista d’espera.

Per altra banda, s’han posat en marxa 4 plans directors en ports estratègics d’arreu de les Illes Balears: el port de Sant Antoni de Portmany, a Eivissa, que actualment està en redacció; i els ports d’Andratx, Portocolom i Fornells pels quals s’ha convocat concurs públic, per als quals, el termini de presentació de projectes ha finalitzat aquesta mateixa setmana.

Cal destacar que és la primera vegada que se desenvolupen plans directors per als ports de les Illes, l’eina bàsica de planificació i ordenació d’aquestes instal·lacions, segons la llei 10/2005 de Ports de les Illes Balears.

L’objectiu és dissenyar, a partir d’una anàlisi exhaustiva de la situació actual, una ordenació i un desenvolupament amb una perspectiva d’uns vint anys.

Els plans directors són els documents que recullen les infrastructures que s’han d’executar, a més dels usos de cadascuna de les instal·lacions.

La finalitat també és la d’ordenar i classificar les diferents activitats que se podran dur a terme dintre dels espais portuaris.

Aquests documents també hauran d’establir les normes urbanístiques que s’hauran d’aplicar en aquestes instal·lacions.

Els continguts bàsics que hauran de complir els tres plans directors pendents d’adjudicació són els següents:

  • Diagnòstic de la situació actual del port i tendències de desenvolupament.

  • Realització dels treballs de camp necessaris per completar i actualitzar la informació existent des dels punts de vista físic i mediambiental. S’haurà d’actualitzar la cartografia existent mitjançant l’aixecament topogràfic i batimètric de la zona. Així mateix, hauran de realitzar estudis de propagament de l’onatge, hidrodinàmica de corrents i dinàmica litoral.

  • Anàlisi de les tendències de desenvolupament del port, a curt i mitjà termini. En aquest àmbit s’estudiaran les activitats i serveis que s’ofereixen en l’àmbit portuari, les previsions de tràfic i/o usos, i l’anàlisi de la capacitat del port.

  • Definició de les necessitats que comprendrà el disseny de diferents propostes relacionades, entre d’altres aspectes, amb la superfície terrestre de recolzament a les operacions portuàries, elements de protecció ambiental o la correcta integració d les instal·lacions.

  • Anàlisi de les alternatives, a partir de les conclusions sobre els requeriments detectades i plantejament d’una proposta.

  • Desenvolupament del pla director.

  • Pla d’inversions que reculli les actuacions del pla director i el seu pressupost.

Característiques dels ports en procés d’elaboració de Pla Director

Actualment està convocada la licitació dels plans directors dels ports de Fornells, Andratx i Portocolom. La quantia reservada per aquests ports és de 110.000 euros per a Fornells i Portocolom i 140.000 euros per al port d’Andratx ja que aquest haurà d’incloure les instal·lacions menors que en depenen: Sant Elm, Banyalbufar, Estellencs i Cala Lladó (Dragonera).

En aquest cas, s’ha afegit com a condició per a la redacció dels planes que els equips redactors siguin de composició multidisciplinària, incloent a més d’un enginyer de camins, canals i ports, un tècnic competent en ordenació i gestió portuària, un arquitecte, un llicenciat en econòmiques i un llicenciat en dret.

Els tres ports responen a tipologies semblants de port, si bé cadascú té les seves singularitats i matisos propis. Els tres són ports dedicats majoritàriament a l’ús de la nàutica recreativa, part gestionat de manera directa per Ports IB i part gestionat per particulars mitjançant concessió o autorització administsrativa. Aquest ús se compatibilitza amb la presència d’embarcacions de pesca professional, especialment al Port d’Andratx, que compta amb nombroses barques de bou als seus molls.

A més, en aquestes instal·lacions hi ha una bona presència d’embarcacions de trànsit local (golondrines) i de lloguer, fet de gran importància pel que fa a la tasca d’assignació de superfície terrestre i de làmina d’aigua als diferents usos portuaris.

Avui finalitza el termini per a la presentació d’ofertes als ports mallorquins i en el cas de Fornells, va finalitzar el passat dimarts. A partir de l’adjudicació del projecte, el termini d’execució d’aquest treball serà de 6 mesos prorrogables per tres mesos més, a partir de l’adjudicació. Pel que fa a la tramitació administrativa, el termini és de 12 mesos, prorrogables per altres 12 mesos més.

Sant Antoni de Portmany

Es va contractar mitjançant procediment negociat, en tramitació ordinària, per un pressupost de 69.600 euros i té un abast menor al de les anteriors licitacions. L’adjudicació provisional se va realitzar en gener de 2010 i definitiva en febrer de 2010.

Aquest port presenta cerctes característiques particualrs que el diferencien de la resta de ports gestionats pel Goven balear; concretament aquesta instal·lació és la única de les que gestiona Ports IB, juntament amb el de Ciutadella, amb trasnport de maercaderies i passatgers de cabotatge. A més, té un club nàutic de gran extensió i una forta activitat d’embarcacions i trànsit local de passatgers.