El personal de Ports IB es forma

29/04/2010, 10:36

Durant aquest mes d’abril, part del personal de Ports IB, ha rebut el curs de Formació Bàsica de mariner, per tal de poder-se embarcar a les embarcacions oficials dels ports.

Aquest curs de 70 hores està format per diferents mòduls: lluita contra incendis, primers auxilis, supervivència a la mar, prevenció de riscos laborals, que combina les hores de teoria amb les pràctiques per a tots els mòduls.  

Aquesta formació és una primera passa per tal d'aconseguir, després de realitzar el curs Mariner de Pont, el Certificat de Patró d'Instal·lacions Nàutiques i dàrsenes portuàries, certificació necessària per tal de poder manejar les embarcacions portuàries.

El curs s'emmarca en el pla de formació contínua que Ports IB organitza per al seu personal.

A tal efecte s'han desplaçat al port de Cala Figuera personal de Ports IB arribat dels diferents ports tant de Mallorca, com de Menorca i Eivissa, i els professors de la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima. Centro Jovellanos, que té la seva seu a Asturies.