Set 09. La conselleria de Medi Ambient presenta la guia de propostes educatives 2009-2010

18/09/2009, 10:01

Ports IB col·laborarà activament amb el projecte emPORTa’m per visitar el ports de Pollença i de la Colònia de Sant Jordi.

EmPORTa’m

Visita guiada per donar a conèixer les activitats que se realitzen en un port.
Veure com arriben les barques, com descarreguen les captures, poder parlar amb els pescadors i, fins i tot, pujar dalt d’una embarcació són algunes de les activitats que ofereix aquesta proposta educativa.
Tot per emportar-se, després, aquesta experiència a l’escola


Objectius:

Apropar els escolars a la realitat d’un port de Mallorca.
. Saber reconèixer distints tipus d’embarcació.
. Aprendre quins són els distints arts de pesca.
. Reconèixer les espècies capturades.
. Prendre consciència sobre la importància de la captura selectiva i sostenible.
. Apreciar la importància del punt de recollida de Residus Tòxics Perillosos.
. Transmetre la necessitat de reduir la contaminació del nostre mar.


Nivell:
Tercer cicle d’educació primària.

Lloc, dies de visita i període de realització:
Port de Pollença, els dimarts, de març a maig.
Colònia de Sant Jordi, els dijous, de març a maig.

Durada:
3 hores aproximadament.

Capacitat:
50 alumnes.

Observacions:
Visita prèvia al centre educatiu.
Activitat gratuïta.
Material didàctic.

Àmbit territorial:
Mallorca.

Servei d'Educació Ambiental de la Conselleria de Medi Ambient

Consultau la Guia de Recursos i Activitats Educatives 2009-2010