Juliol 09. Primera assemblea general del Clúster Marítim de les Illes Balears

01/07/2009, 02:00

Ports de les Illes Balears, com a membre del Clúster Marítim de les Illes Balears, ha participat  en aquesta jornada de feina que ha tengut lloc el 30 de juny a la sala de juntes de la Conselleria de Treball i Formació (Plaça de Son Castelló, 1. Palma)

Els membres del Clúster Marítim de les Illes Balears s'han reunit per primera vegada, amb la presència de la  consellera de Treball i Formació, Joana M. Barceló, i directors generals de les conselleries de Medi Ambient, Agricultura i Pesca, Economia, Hisenda i Innovació, Mobilitat i Ordenació del Territori, Educació i Cultura, Turisme i Comerç, Industria i Energia, i la gerent de Ports de les Illes Balears, Mónica Pozuelo. A més hi han assistit representants d'associacions empresarials, sindicats, cambres de comerç i de la Federació Balear de Confraries de Pescadors, entre d'altres.

L’objectiu ha estat donar a conèixer la situació actual del Clúster a tots els seus membres, determinar les actuacions bàsiques com són el Pla Estratègic, el Pla de Viabilitat Econòmica i la inscripció en el Registre del Ministeri d’Indústria, definir les actuacions de comunicació i gestió així com les noves necessitats i actuacions de futur. Els menbres han tractat també el finançament de cada línia d’actuació i les propostes de la Junta per als pròxims dos anys.

Després de l’assemblea ha tengut lloc una ponència a càrrec de Javier López, director general del Foro Marítimo Vasco, el primer clúster en funcionament a Espanya i líder en activitats i resultats. La jornada s’ha conclòs amb la ponència presentada pel president del Clúster Marítimo Español, Miguel Pardo, que ha donat una visió europea de la funció dels clústers i ha explicat les línies d’actuació estratègica del Clúster Marítimo Español.

El Clúster Marítim de les Illes Balears es va constituir el passat 27 de novembre de 2008 com un agrupament de patronals, sindicats, administracions i institucions públiques, comunitat del coneixement, etcètera. Neix davant la necessitat que totes les entitats que tenen el mar com a medi i referència treballin plegades.

Els principals objectius del nou Clúster són crear un lloc de trobada per als agents econòmics i socials, administracions públiques, centres d’investigació i altres entitats amb interessos vinculats al mar, promoure el desenvolupament del sector marítim espanyol, estimular les activitats que tinguin el mar com a referència i vetllar per la creació d’un marc legal adequat per a enfortir les activitats marítimes que tenen com a àmbit d’actuació les Illes Balears, sense deixar de banda les actuacions que es puguin realitzar fora del territori.

El CMIB concretarà els seus objectius en diverses activitats com posar en marxa accions conjuntes en l’àmbit marítim per impulsar la competitivitat, afrontar els reptes tecnològics derivats de les normatives mediambientals, crear projectes de cooperació, incrementar la presència i imatge internacional del sector marítim balear i de les seves empreses, fomentar l’accés a la innovació i a les noves empreses o promoure la formació empresarial i del personal especialitzat.