Juny 09. Noves tecnologies: robot submarí operat per control remot

26/06/2009, 02:00
La conselleria de medi ambient, a través de l'empresa Ports IB, ha adquirit un petit robot submarí de control remot.

Aquesta adquisició denominada MicroROV (remotelly Operated Vehicle), serà de gran utilitat per poder fer treballs de revisió i manteniment de les instal·lacions subaquàtiques de Ports IB. I a més, ajudarà, quan sigui necessari, en l'execució de les obres portuàries.

També permetrà conèixer el calat existent en qualsevol moment i gravar les imatges que es necessitin.