Juny 09. Port IB reedita nous fulletons informatius del Port de Ciutadella.

24/06/2009, 02:00

La conselleria de medi ambient, a través de l'empresa Ports IB, ha reeditat i ampliat els fulletons informatius de recomanacions de seguretat en cas de rissaga i del dispositiu de control del trànsit portuàri del Port de Ciutadella

 

 
 

Ciutadella té un petit port natural, a l'abric de la Tramuntana (vent del N). Aprox. de 1 km. de longitud, 50 m. d'amplària i 5 m. de profunditat mitjana. Orientat de SW a NE partint de la seva  bocana.

Al llarg de l'any i amb major freqüència en la temporada estival es produeïx un fenomen conegut per la gent de Ciutadella com “ temps de Rissaga” que es caracteritza amb vents de Xaloc (SE) , alt percentatge d'humitat, cel cobert i groguenc. La Rissaga consisteix en una oscil·lació de gran amplitud de les aigües del port. Primer es manifesta amb un descens sobtat del nivell de l'aigua del port, que arriba a quedar buit en cuestion de 5-10 minuts (en zones de menor profunditat), seguit d'una ràpida pujada de l'aigua. L'oscil·lació total pot variar entre 0,5 m i 2,5 m (alguna vegada de 4,5m fet que demostra la seva perillositat).

En ocasions les conseqüències d'aquestes oscil·lacions causen danys a les embarcacions amarrades, vehicles aparcats i locals del port si no es prenen les mesures necessàries de seguretat i precaució.


 

L’especial configuració del Port de Ciutadella fa que en ocasions la seva navegaciío quedi restringida per motius de seguretat. Existeixen tres semàfors: una a la bocana, un altre a mijant canal a la dreta i el tercer al moll comercial a l’esquerra. Esta separats entre si per uns 400 m aproximadament.

Cada semàfor disposa de sis llums, que proporcionen dues senyals, d’acord amb la normativa de balisament internacional.