Jul 08. Instal·lació cartells identificatius de punts de recollida de residus perillosos

18/07/2008, 02:00

Els usuaris podran identificar els  punts de recollida de residus perillosos existents en els diferents port de gestió directa de Ports de les Illes Balears.

Són molts el residus perillosos o especials que es generen diariament per tots els usuaris dels nostres ports a conseqüència de les activitats de manteniment que es fan a les embarcacions.

Per complir amb la legislació mediambiental i assegurar una correcta gestió d'aquests residus,  Ports de les Illes Balears ofereix als  usuaris de tots els seus ports la recollida de tota una sèrie de residus diversos:

-    olis usats,
-    aigües de sentina
-    filtres d'oli,
-    bateries,
-    rascats de pintura,
-    material absorbent,
-    envasos plàstics contaminats
-    envasos metàl·lics contaminats
-    pots d'aerosols
-    fluorescents


Quants més en recollim, menys acaben a la mar!!