Juny 08. El Conseller de Medi ambient ha fet entrega de les 55 banderes blaves de Mallorca

18/06/2008, 02:00

Miquel Àngel Grimalt: “En les banderes blaves hi podem veure la simbiosi entre medi ambient i turisme, un dels eixos fonamentals del nostre desenvolupament econòmic”

La nostra comunitat ha aconseguit enguany 84 banderes blaves, 64 a platges i 20 a ports, el total més alt de la història d’aquest guardó a la nostra Comunitat, la qual cosa ha de constituir un motiu de satisfacció per a les Administracions, per a l’empresariat turístic i per al conjunt de la societat balear en general.

En el cas de Mallorca, s’han aconseguit enguany 55 banderes blaves, 38 a platges i 17 a ports, que és el segon resultat més alt des de l’any 2000. Aquestes dades demostren que les Administracions i l’empresariat turístic sabem treballar junts per oferir unes platges i uns ports de qualitat, una qüestió fonamental per reforçar les Illes Balears com a destinació turística de referència a nivell mundial. Ens hem de felicitar per aquests resultats.

Les banderes blaves són promogudes internacionalment per la Fundació per a l’Educació Ambiental i, des de l’Estat espanyol, per l’Associació d’Educació Ambiental i del Consumidor, amb el suport del Programa de Nacions Unides per al Medi Ambient i l’Organització Mundial del Turisme. Aquests guardons reconeixen i estimulen l’esforç de les comunitats locals per tal de què les seves platges compleixin determinats criteris de legalitat, accessibilitat, sanitat, neteja, seguretat i informació.

 El Conseller de Medi Ambient, ha destacat que, “en els darrers anys, s’han anat incorporant a la concessió de les banderes blaves requisits de gestió ambiental i sostenibilitat, com per exemple el desenvolupament d’activitats d’educació ambiental, la valoració de programes sostenibles i Agendes Locals 21, la consideració de la platja com a ecosistema marítimo-terrestre, la identificació de zones sensibles, la protecció dels sistemes dunars, el compliment de les lleis i normatives referides a la costa, el compliment de les directives d’aigües residuals o la informació sobre la qualitat de les aigües de bany”. En aquest sentit, ha assenyalat l’important esforç econòmic que realitza la Conselleria de Medi Ambient en depuració d’aigües residuals i en la neteja de les platges i les aigües de bany, entre d’altres actuacions.

Així, ha continuat el Conseller, “les banderes blaves són un símbol de desenvolupament sostenible del turisme i de la gestió ambiental adequada per als trams de litoral turístic. És per això que en les banderes blaves hi podem veure la simbiosi entre medi ambient i turisme, que ha de ser un dels eixos fonamentals del nostre desenvolupament econòmic”. La preservació dels valors i dels recursos naturals de les Illes és un objectiu estratègic per a una economia turística com la balear. “El nostre repte és treballar per assegurar unes Illes Balears sostenibles on la conservació del medi natural i de l’entorn sigui una exigència ciutadana i un element fonamental per assegurar la nostra qualitat com a destinació turística i, per tant, per assegurar el nostre progrés econòmic en el futur”.

A l’acte hi ha assistit, a més del Conseller de Medi Ambient, la Consellera de Medi Ambient del Consell de Mallorca, Cati Julve, així com representants dels diferents ajuntaments i ports guardonats amb aquesta distinció.