Projecte d'obres de nous amarraments a la zona annexa al dic exterior del Port d'Andratx

30/04/2008, 01:00


Convocatòria de concurs públic d’ofertes per a l’adjudicació contracte d’obres per l’execució del “Projecte d'obres de nous amarraments a la zona annexa al dic exterior del Port d'Andratx” (exp. 15/08).

Veure licitació