• Projecte
 • Actuació: Construcció del Port Exterior de Ciutadella

  Promotor: Ports de les Illes Balears

  Obra: UTE PORT CIUTADELLA (FERROVIAL AGROMAN S.A. - MATIAS ARROM BIBILONI S.L. - PIEDRAS CIUTADELLA Y SERVICIOS S.L.)

  Pressupost: 74.941.899,85

  Plaç:

  Descripció:El port exterior suposa un clar impuls per al desenvolupament turístic de Ciutadella i de Menorca i la seva construcció està basada en el respecte màxim al entorn i al paisatge de la zona, amb la preservació dels valors mediambientals de la cala i amb la integració urbanística del dic i del port en la ciutat.

  És tracta d'una obra portuària molt innovadora que cerca minimitzar l'impacte visual

  La construcció del port en la zona exterior de Cala Ciutadella té com objectiu principal millorar l'operativitat i seguretat de l'activitat de tràfic de passatgers i mercaderies, així com l'adequació de l'interior de la cala per a l'amarratge i servei de les flotes esportives i pesqueres.

  Consta de un dic doble, un exterior de 674,33m. i un altre interior de 353,52 m. Aquesta doble construcció ha permès per primera vegada no trencar la visió de la mar i fer una obra d'enginyeria més adaptable a les mides humanes. Consta també de 3 molls, el primer i més llarg de 150m, un segon de 116 m. I un tercer de 93,20m.

Planta General

Planta Paviments

 • Desenvolupament i execucio de les obres

Maig 2011

Gener 2011

    

Novembre 2010

           

   

Març 2010

   

Any 2009

   

Any 2008

    

Any 2007

     

telèfon d'ajuda

902 024 444

Contratación pública

Toda la información de la contratación en la web del CAIB o en la plataforma de contratación del sector público