Informació de Relevància Jurídica

    En aquesta secció es pot consultar la normativa autonòmica i estatal aplicable als ports, dàrsenes i instal·lacions marítimes de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

Normativa d'aplicació

Contractació

Seguretat

Protecció del medi ambient

telèfon d'ajuda

902 024 444

Contratación pública

Toda la información de la contratación en la web del CAIB o en la plataforma de contratación del sector público