Informació Corporativa

Una xarxa de ports, integrada a l'entorn, eficient i de qualitat

Ports de les Illes Balears es l'ens públic responsable de les competencies i funcions executives dels ports gestionats de la comunitat autónoma. Entre els seus principals objectius destaquen:

  • Utilitzar de forma racional el litoral i els seus recursos naturals, per mitjà de l’harmonització del sistema portuari amb la planificació territorial, urbanística i la preservació del litoral, en consonància amb els seus valors culturals, paisatgístics i mediambientals.

  • Fomentar la participació dels agents econòmics i socials en la política portuària.

  • Incrementar la qualitat en la prestació dels serveis als usuaris.

  • Aconseguir una major agilitat en la gestió d'acord amb criteris d'eficàcia, eficiència i bona administració.

  • Fomentar l'activitat econòmica dels ports.

  • Tenir autosuficiència financera.

Administració

L'organizació de l'ens està formada por l'estructura següent:

Òrgans de govern

  • President: Sr. Marc Isaac Pons i Pons

Li correspon la representació i la direcció superior de l'entitat.

  • Vicepresident executiu: funcions assumides pel Director General de Ports i Aeroports el Sr. Xavier Ramis Otazua

Té caràcter executiu i exerceix les funcions que se li assignen en els estatuts i les que li delega la presidència de l'entitat

Consell d'administració:

Estableix les línies generals d'actuació de l'entitat i la coordinació dels seus òrgans serveis i dependències. Adopta, així mateix, les decisions fonamentals en les matèries atribuïdes a la comepetència de l'entitat”

Órgans de gestió:

  • Director gerent: Pedro Puigdengoles Briones

Direcció immediata dels serveis i les dependències de l'entitat com també la coordinació directa dels òrgans i les unitats que depenguin d'aquesta

  • Resta d'òrgans que en depenguin

Òrgan de consulta i participació, per mitjà d'un Consell Assessor:

Té les funcions d'estudi, proposta i informe, i se li ha de consultar sobre les matèries que s'estableixin reglamentàriament.

Any 2017

PortMesODSPDF
CiutadellaGenerDescarregaDescarrega
CiutadellaFebrerDescarregaDescarrega
CiutadellaMarçDescarregaDescarrega
CiutadellaAbrilDescarregaDescarrega
Sant AntoniAbrilDescarregaDescarrega
CiutadellaMaigDescarregaDescarrega
San AntonioJunyDescarregaDescarrega
CiutadellaJunyDescarregaDescarrega
San AntonioJuliolDescarregaDescarrega
CiutadellaJuliolDescarregaDescarrega
San AntonioAgostDescarregaDescarrega
CiutadellaAgostDescarregaDescarrega
San AntonioSetembreDescarregaDescarrega
CiutadellaSetembreDescarregaDescarrega
CiutadellaOctubreDescarregaDescarrega
CiutadellaNovembreDescarregaDescarrega
CiutadellaDesembreDescarregaDescarrega


Any 2016

Any 2015

Any 2014

Any 2013

Any 2012

Any 2011

Any 2010

Any 2009

Any 2008

Any 2007

Any 2006

Any 2005

Any 2004

Any 2003

Any 2002

Any 2001

Any 2000

Any 1999

Any 1998

Any 1997

Plànols

PortDWGPDF
AndratxDescarregaDescarrega
SollerDescarregaDescarrega
PollençaDescarregaDescarrega
Cala RajadaDescarregaDescarrega
Cala BonaDescarregaDescarrega
Porto CristoDescarregaDescarrega
PortocolomDescarregaDescarrega
PortopetroDescarregaDescarrega
Cala FigueraDescarregaDescarrega
Colonia Sant JordiDescarregaDescarrega
Sant Antoni de PortmanyDescarregaDescarrega
Ciutadella ExteriorDescarregaDescarrega
Ciutadella InteriorDescarregaDescarrega
FornellsDescarregaDescarrega
Tots els portsDescarregaDescarrega

telèfon d'ajuda

902 024 444

Contratación pública

Toda la información de la contratación en la web del CAIB o en la plataforma de contratación del sector público