Les obres d’emergència del port de Ciutadella ja estan enllestides i tots els establiments poden obrir i ocupar les terrasses

22/05/2017, 15:51

El conseller Marc Pons anuncia l’inici del projecte de millora integral del port, amb un pressupost de 3,5 milions d’euros, per a després de l’estiu

Les obres d’emergència per reparar el moll Ribera del Sud del port interior de Ciutadella s’han completat totalment i aquest dilluns dia 22 de maig Ports de les Illes Balears n’ha dut a terme la recepció. La previsió de finalització de les obres, fixada per al proper dia 1 de juny en la part terrestre i per al 15 en la part aquàtica, s’ha pogut avançar i avui les obres ja estan enllestides completament.

Aquest avançament permetrà que a partir d’avui mateix els restaurants i la resta d’establiments de la zona ja hi puguin instal·lar tots els elements exteriors que necessiten els seus negocis per respondre amb les millors condicions a l’inici de la temporada turística.

El conseller de Territori, Energia i Mobilitat, Marc Pons —que ha visitat avui el port—, ha destacat l’esforç fet perquè les obres hagin pogut estar enllestides a temps, a fi que tots els establiments puguin iniciar la temporada d’estiu sense problemes.

El conseller ha destacat que en tot moment s’ha volgut anar informant l’Ajuntament i els sectors econòmics i socials vinculats al port de l’avenç de les obres i que quan s’han produït circumstàncies que semblava que les havien d’endarrerir —com succeí el passat 19 d’abril— s’han comunicat, perquè sobretot eren unes obres que, per la seva gravetat, exigien actuar amb total seguretat. En aquest sentit, el conseller ha volgut donar les gràcies a l’empresa que ha executat les obres i també als empresaris i a les entitats vinculades al port per la paciència i comprensió que tan tingut.

«Hem actuat amb la màxima celeritat que el desenvolupament de les obres ha permès. Tots coincidíem en el mateix objectiu: que les obres estiguessin acabades abans de l’inici de la temporada, però també amb totes les garanties de seguretat. No han estat unes obres gens senzilles. Primer, poc després de l’inici de les obres es produeix un segon esfondrament en el moll i obliga a replantejar l’abast de la intervenció i, llavors, les troballes arqueològiques que es fan obliguen, com no pot ser d’una altra manera, a sotmetre les tasques a control arqueològic».

«Avui, afortunadament, l’esforç de l’empresa, de la direcció de Ports i de tots els que han participat en les obres ha permès que tot estigui enllestit i tinguem la satisfacció de poder començar la campanya d’estiu en les millors condicions. Des de la Conselleria ha estat una prioritat donar la màxima celeritat a aquestes obres i poder complir el compromís assolit amb Ciutadella i, especialment, amb els empresaris i les entitats que tenen el seu negoci i activitat al port», ha destacat el conseller.

Les obres es varen iniciar el passat gener per la via d’emergència després de l’esfondrament patit el 23 de desembre en un tram de la ribera sud del port interior. No obstant això, ben aviat es va comprovar que els danys eren molt superiors i, finalment, les obres d’emergència han tingut un abast més ampli del previst inicialment.

L’actuació que es preveia fer en un tram de 40 metres pràcticament s’ha doblat i ha estat necessari actuar en dues zones més, en quasi 79 metres, sota supervisió arqueològica.

Entre altres tasques, ha estat necessari excavar fins a trobar la roca mare del port i encofrar i formigonar tota la part submergida del moll.

La part emergida s’ha anat reconstruint amb peces de naturalesa similar a les que hi havia, que no donaven garanties de seguretat. Sí que s’han col·locat les peces originals que coronen el cantell.

La falta de manteniment que arrossegava el port interior de Ciutadella durant molts d’anys és a l’origen dels problemes que han motivat la intervenció d’emergència.

En aquest sentit, el conseller Marc Pons ha recordat que l’actual Govern ha donat la volta a aquesta dinàmica de falta d’inversions de l’anterior executiu i que, una vegada que s’han conclòs les obres d’emergència —amb un cost inicial d’un milió d’euros però que finalment pot ser inferior—, tan aviat com acabi la temporada turística es durà endavant un projecte de millora integral del port de Ciutadella amb inversions que sumen 3,5 milions d’euros.

Projecte de millora integral del port (3,5 milions d’euros), després de l’estiu

Aquesta actuació de millora integral del port suposarà un salt qualitatiu i estètic en les infraestructures i els serveis del port, amb la modernització de les instal·lacions i la millora de la imatge. També és necessari dur a terme un reforçament del moll, com ja s’ha fet en la zona on s’han executat les obres d’emergència. Aquest fet suposa que la inversió inicial prevista de 2,7 milions sigui ara de prop de 3,5 milions.

El projecte, amb la denominació original de «Pavimentació, renovació i adequació d’infraestructures del moll sud i colàrsega del port antic de Ciutadella», implica intervencions en diferents àmbits que es concreten —a més de l’esmentat reforç del moll— en les actuacions següents:

• Canvi de paviments deteriorats, reparació de desnivells i uniformització d’aquests.
• Renovació i adequació dels serveis existents dins la zona portuària, com ara:
— Renovació de les torretes elèctriques i dels sistemes contra incendis.
— Soterrament de les línies aèries de telefonia i elèctriques.
— Renovació de les instal·lacions municipals d’aigua potable, drenatge, clavegueram i xarxa d’enllumenat.
• Nous serveis d’aigües residuals, amb la supressió de les dues estacions impulsores d’aigües residuals actuals, dotació de nous serveis i creació d’una nova estació a la colàrsega que millori la problemàtica derivada dels vessaments i olors al moll sud.

Es tracta d’intervencions imprescindibles per a un bon funcionament del port i dels establiments de restauració i altres negocis que hi estan situats.

El conseller Marc Pons, la batlessa de Ciutadella, Joana Gomila; la vicepresidenta del Consell, Susana Mora, representants de Ports IB, i representants del sector empresarial i social vinculats al port de Ciutadella.

Signatura de l'acte de recepció de les obres.

Talls de veu adjunts: Declaracions del conseller Marc Pons.