Consell de Govern: S’INFORMA EL CONSELL DE GOVERN DEL CARÀCTER D’EMERGÈNCIA DE LES OBRES DE REPARACIÓ DEL MOLL INTERIOR DE CIUTADELLA

13/01/2017, 13:00

\ Les intenses pluges varen provocar l’enfonsament de part del paviment el passat desembre
\ Les obres –una vegada fet el tràmit d’informar el Consell de Govern- començaran en uns dies

El Consell de Govern s’ha donat per assabentat de la Resolució del director general de Ports i Aeroports per la qual s’ordena l’execució de les obres de reparació de l’enfonsament d’un tram del moll de la ribera sud de Ciutadella pel tràmit d’emergència.

Com a conseqüència de les intenses pluges del passat 23 de desembre de 2016, es va produir l’enfonsament d’un tram de prop de 40 metres de longitud del moll de la ribera sud del port interior de Ciutadella. La dotació de serveis afectada pels desperfectes produïts consta de tres fanals, tres torretes de subministrament d’aigua i electricitat i un armari per a mitjans contra incendis. Els amarraments de la zona afectada comprenen eslores de 10 a 15 metres.

Just després de produir-se els fets, es varen prendre de manera immediata mesures provisionals per preservar la seguretat dels usuaris, vianants i embarcacions a la zona, i els serveis tècnics de Ports de les Illes Balears iniciaren els estudis pertinents per solucionar la situació de risc sobrevinguda.

Una vegada superada la tramitació d’emergència, es podran començar les obres en uns dies amb la coordinació de Ports de les Illes Balears.