PortsIB inverteix 252.000 euros en un projecte per estabilitzar el talús del port de Valldemossa

02/08/2016, 15:38

El conseller de Territori, Energia i Mobilitat, Marc Pons, ha presentat el projecte d’estabilització del talús del port de Valldemossa.

Acompanyat pel batle del municipi, Nadal Torres, Pons ha destacat la importància de dur a terme projectes com el que avui es presenta “per tal de dotar les nostres infraestructures de tota la seguretat necessària, tant per al seu ús nàutic, com pel que fa a la seva integració en l’entorn”.

Es tracta d’una intervenció que PortsIB posa en marxa amb caràcter d’urgència per les condicions en què es troba actualment aquesta infraestructura i que fan necessària l’actuació, a la qual la Conselleria ha volgut donar prioritat.

Tot i que està sota control, s’ha comprovat que el talús, que està inclòs a la zona de servei del port, presenta inestabilitat i retrocés per l’erosió. L’objectiu és actuar abans que el procés erosiu s’estengui, per la qual cosa s’ha decidit començar les obres de condicionament abans que comenci la temporada de pluges torrencials, estadísticament probables i contrastades a la tardor.

Així doncs, s’ha posat en marxa un procés de contractació per urgència que permetrà donar inici a les tasques el més abans possible i que durà a terme una empresa especialitzada en aquests tipus d’intervencions.

El pressupost d’aquesta actuació és de 252.000 euros (IVA inclòs) i el termini d’execució de les obres es de 14 setmanes a partir del seu començament.

El projecte constarà d’un mur ancorat de formigó, de 25 cm de gruix mínim, amb ancoratges que el mantindran assegurat a la roca.

La part exterior del talús quedarà folrada de pedra natural, perquè la imatge exterior sigui la d’una paret seca, amb la qual cosa s’assegura la seva integració en l’entorn.

Per altra banda, s’incorpora hidrosembra, que actuarà també com a manta antierosió fotodegradable.

El conseller Marc Pons ha visitat la zona.