La Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat sotmet a debat ciutadà tres propostes per a la remodelació del port de Fornells

11/07/2016, 14:51

Totes les idees inclouen, entre d’altres mesures, la recuperació de la zona de platja, com demanaven els veïns.

El conseller de Territori, Energia i Mobilitat, Marc Pons, ha presentat avui les tres propostes tècniques que ha realitzat Ports de les Illes Balears per al procés de reordenació del port de Fornells. Les propostes es donen a conèixer avui horabaixa als responsables municipals i als veïns de Fornells perquè les puguin avaluar i sobre les quals puguin opinar, ja que la Conselleria vol que la solució que s’adopti sigui fruit del procés participatiu iniciat perquè tengui el major consens possible.
Les tres propostes que es posen damunt la taula tenen elements comuns, imprescindibles tots ells per dur endavant la reordenació de la zona portuària i d’altres específics que marquen la diferència entre una i l’altra. El futur de l’espai on estava ubicat el restaurant es Pla, que es va incendiar el passat 2 de febrer, no es tracta de manera separada, sinó que queda integrat en cada una de les tres solucions globals que es proposen.

La Conselleria està igualment oberta a què de la reunió amb els veïns pugui sorgir una quarta proposta que inclogui elements de les tres plantejades.
L’objectiu és una nova ordenació que faci més atractiva per als veïns i visitants la zona portuària i millori els seus serveis.
Les tres propostes inicials garanteixen, atesos els suggeriments dels veïns i responsables municipals, i en funció de les necessitats de Ports de les Illes Balears:

La recuperació de la platja (zona de bany) davant l’espai des Pla, una de les principals peticions dels veïns. La zona incorporarà dutxes i vestidors.
— El soterrament dels dipòsits de combustible de la benzinera.
La recuperació d’un nou espai públic amb els mínims serveis/impacte visual.
— El replantejament de les zones per a residus.
— La disminució de la circulació del passeig marítim i del nombre d’aparcaments en aquesta zona.
— La proposta d’un varador alternatiu a l’actual per descongestionar el trànsit.
— La solució al problema de sanejament del passeig.
— La millora de la il·luminació del passeig i la zona portuària.
— La millora i el reforç de les zones del moll com els dics o els pantalans.
— La regulació d’una zona per amarrament d’embarcacions per a les embarcacions auxiliars de barques que fondegin a la badia.

Les tres propostes són les següents:

Alternativa 1:


Preveu recuperar la zona de bany amb un espai públic connectat amb el passeig Marítim i un edifici davant el varador (580 metres quadrats) amb dos volums connectats: restaurant amb serveis exteriors de dutxes i magatzem per als pescadors amb zona per a recollida de residus.
També preveu instal·lar, al final del dic nord, un edifici de vestidors i zona de recollida de residus.

Alternativa 2:

En aquesta alternativa, l’esplanada des Pla queda amb un edifici mínim just per acollir serveis de lavabos, dutxes per a la zona de bany, zona de recollida de residus i magatzems per als pescadors.
El restaurant es trasllada al dic nord. Allà hi hauria un edifici amb el restaurant, vestidor, oficines, bugaderia...

Alternativa 3:

És similar a l’opció 1, però de mínims, amb una solució arquitectònica per a l’edifici des Pla que permet que aquest quedi cobert per una superfície enjardinada i minimitzar així l’impacte visual. Es crea un espai públic/mirador que connecta amb el passeig Marítim.

En totes les propostes estan previstes, entre d’altres, intervencions comunes com ara:

— Una nova zona de bany.
— Un nou varador a la badia, fora del port, per a les embarcacions recreatives.
— Un nou pantalà flotant a l’interior de la dàrsena actual.
— L’ampliació del moll de benzinera amb la regularització de les alineacions i el soterrament dels dipòsits de la benzinera.
— La reubicació dels vaixells de pesca a la vora del moll de la benzinera i el varador, amb millora i ampliació de l’àrea tècnica, amb vial d’accés (ara estan en la part exterior).
— L’habilitació d’una zona d’amarrament per a les embarcacions auxiliars.
— La millora de l’accés i la potenciació de zones per afavorir el passeig.
— L’ampliació de les alineacions de la ferradura guanyant terreny a la mar per unificar les amplades del passeig, vorera i escaló, amb carril bici (que connecta l’actual principi del passeig fins a les oficines actuals) i major amplada del vial i dels aparcaments.
— La millora de la il·luminació, amb la unificació de materials i mobiliari urbà, i solucions als problemes de la xarxa de sanejament.
— Una rotonda per al canvi de sentit dels vehicles que permet limitar el trànsit dins el port i vial de doble sentit per accedir a l’escar del port.

El consejero Marc Pons, acompañado del director general de Puertos IB, del gerente de Ports IB; el alcalde de Mercadal, Francesc Xavier Almendro, la concejala Lali Garriga; y representantes del equipo técnico que ha redactado las propuestas.

Documents adjunts

Situació actual

Plànol proposta 1

Plànol proposta 2

Plànol proposta 3

Talls de veu adjunts

Tall de veu del Conseller Marc Pons