El Consell d'Administració de Ports IB posa en marxa la licitació del varador de Cala Bona i d'un local restaurant a Portopetro

26/02/2015, 14:53

El Consell d'Administració de Ports dels Illes Balears, celebrat aquest matí a la Conselleria de Turisme i Esports, ha aprovat la posada en marxa de la licitació del varador de Cala Bona i d'un local restaurant a Portopetro.

En concret, ha aprovat l'inici del concurs per a la concessió de la prestació del servei portuari bàsic per l'avarada i hissada d'embarcacions a la zona de servei del port de Cala Bona i l'inici de l'expedient del concurs per a l'explotació d'un local bar-restaurant a la zona de servei de Portopetro.

D'altra banda, en el Consell s'ha donat compte de l'aprovació dels plans de protecció portuària de Sant Antoni i Sóller, a més de la remissió del corresponent al port de Ciutadella per a la seva propera aprovació. A través d'aquests plans s'estableixen les mesures per a la millora de la protecció dels ports i del transport marítim.

Un altre dels punts tractats ha estat la a djudicació del concurs i l'atorgament de la concessió administrativa per a l'ocupació i l'explotació d'un local destinat a bar-restaurant a la zona de serveis del Port de la Colònia de Sant Jordi.

A més, s'ha acordat la desafectació del servei públic de l'Estació Marítima destinada a tràfic comercial del port interior de Ciutadella, la qual cosa permetrà donar-li un ús no portuari a aquest edifici.