El conseller de Turisme i Esports presideix el Consell d'Administració de Ports IB

23/12/2014, 08:47

El conseller de Turisme i Esports, Jaime Martínez, ha presidit el Consell d'Administració de Ports dels Illes Balears, celebrat a les oficines de la Conselleria al Palma Arena, al qual també han assistit el director general de Ports i Aeroports, Antonio Deudero, i el gerent de Ports IB, David Gómez.

Durant el consell s'han tractat diversos aspectes relacionats amb la xarxa de ports autonòmics. Entre ells, s'ha aprovat l'autorització per a la tramitació i la formalització de la primera pròrroga sol·licitada pel SOCIB per al conveni marc de col·laboració de caràcter científic entre Ports IB i el consorci públic per al disseny, construcció, equipament i explotació del sistema de observació costaner de les Illes Balears, per a l'intercanvi de dades i la col·laboració en el desenvolupament de sistemes oceanografia operacional.

A més, també s'han aprovat els projectes bàsics de substitució de la carpa desmuntable per edifici per a activitats esportives al Club Nàutic de Sant Antoni i el d'ampliació i prolongació del dic número 2 del Club de Vela del Port d'Andratx, que suposarà un increment d'ingrés de cànon portuari de 100.000 euros a l'any.

Ddurante el Consell d'Administració també s'ha donat compte de les embarcacions abandonades als ports de la comunitat -de les que ja només queden quatre en instal·lacions portuàries autonòmiques de gestió directa-, a més de l'aprovació definitiva dels projectes presentats per al Port Olímpic de Calanova, referents a la redistribució dels amarraments i la millora de les instal·lacions de la seva escola de vela.

Un altre dels temes de tractat ha estat l'aprovació de l'ocupació per part de l'Agència Balear de l'Aigua i la Qualitat Ambiental per a l'ocupació d'una superfície de 27 metres quadrats a Portopetro.

D'altra banda, cal destacar que aquest matí també s'ha reunit el Consell Assessor de Ports IB, presidit pel director general Antonio Deudero. Entre d'altres punts, s'han tractat l'avanç que ha suposat per al sector la recent modificació de la Llei de Ports, així com el paquet d'inversions de 7,6 milions d'euros per a l'any 2015 en els ports autonòmics de gestió directa; les zones de fondeig a les instal·lacions portuàries; i l'emissió de la targeta per l'avarada d'embarcacions en rampa, que des de la posada en marxa el passat mes de maig ja porta 239 emeses.

Cal destacar que un altre dels punts tractats ha estat l'atorgament a les confraries de pescadors de concessions de superfícies en instal·lacions portuàries destinades a usos pesquers. En aquest sentit, representants de les confraries han mostrat el seu agraïment a Ports IB durant la celebració de la reunió del Consell Assessor.