El Consell d'Administració de Ports IB aprova per unanimitat deixar sense efecte el traspàs a gestió indirecta dels ports autonòmics

01/07/2014, 12:58

Durant la reunió també s'ha adonat del conveni de col·laboració amb el Consell Insular de Menorca en matèria de prevenció, extinció d'incendis, salvament i protecció civil.

El Consell d'Administració de Ports dels Illes Balears ha aprovat aquest matí per unanimitat deixar sense efecte el traspàs a gestió indirecta dels ports autonòmics. La reunió ha estat presidida pel director general de Ports i Aeroports, Antonio Deudero, -en substitució del conseller de Turisme i Esports, Jaime Martínez- i a ella també ha acudit el gerent de l'ens portuari autonòmic, David Gómez.

D'aquesta manera, el Consell ha acordat la paralització de l'inici dels expedients per a l'autorització en règim de concessió administrativa de l'ocupació i explotació de les instal·lacions portuàries de Colònia de Sant Jordi, Cala Bona, Porto Cristo, Fornells, Sant Antoni de Portmany i Andratx.

Aquesta paralització passa després que des de la Conselleria de Turisme i Esports s'estimés oportú esperar a conèixer el resultat de l'estudi de l'evolució de la demanda d'amarratges a Balears -actualment en tramitació-, per poder analitzar així les debilitats, amenaces, fortaleses i oportunitats de les instal·lacions portuàries de l'arxipèlag. Tot això amb la finalitat de desenvolupar un pla de necessitats de les activitats tant esportives com d'oci, pesqueres i comercials.

A més, cal destacar que en l'actualitat s'està tramitant al Parlament la modificació de la Llei 10/2005, de 21 de juny, de Ports dels Illes Balears, el que suposarà la creació de la nova figura del Pla General de Ports com instrument per a l'ordenació dels mateixos i de les seves instal.lacions.

Un altre dels punts tractats ha estat el conveni de col·laboració amb el Consell Insular de Menorca -mitjançant l'SPEI- en matèria de prevenció, extinció d'incendis, salvament i protecció civil. En aquest sentit, el Consell ha donat compte d'aquest acord pel qual, entre d'altres aspectes, es cedeixen al Consell de Menorca dues embarcacions pneumàtiques dotades de remolc, a més d'aportar els efectius humans per al desenvolupament de les oportunes activitats de vigilància.

Mitjançant aquest conveni es pretén elevar els nivells de seguretat dels ports de gestió directa de Ports IB a l'illa de Menorca (Port de Ciutadella; Port Exterior de Ciutadella, i Port de Fornells), a més d'oferir un servei especialitzat pel que fa a prevenció, extinció d'incendis, protecció civil, control d'emergències i salvament en risc en les activitats que es desenvolupin als esmentats ports.

D'altra banda, el Consell ha aprovat un total de vuit acords amb les confraries de pescadors d'Andratx, Porto Cristo, Santanyí, Cala Rajada, Colònia de Sant Jordi, Portocolom, Porto Cristo i Pollença per a la concessió de sengles superfícies en les respectives instal·lacions portuàries destinades a usos pesquers.

Durant el Consell s'han aprovat, a més, els comptes anuals corresponents a l'any 2013.