Ports IB autoritza les obres per a la remodelació de la rampa varador i la consolidació de la base dels molls del Club Nàutic Palmanova

08/04/2014, 08:57

El director general de Ports i Aeroports, Antonio Deudero , ha dictat la resolució per la qual s'autoritza l'execució de les obres de remodelació de la rampa varador i la consolidació de la base dels molls del Club Nàutic Palmanova.

Segons aquesta autorització, el CN Palmanova serà l'encarregat del projecte, les obres del qual consisteixen essencialment en remodelar la rampa varador actual de 10 metres d'ample. Aquesta rampa, que en l'actualitat resulta massa gran per al servei que presta, es veurà reduïda a 4 metres d'amplada. La superfície eliminada es destinarà a la construcció d'una plataforma per a reparació d'embarcacions a la qual en el futur s'ubicarà una nova grua de major port que l'existent. Aquest darrer punt serà objecte d'un projecte específic i independent.

Les dimensions de la nova plataforma són 15x7,75, el que significa una superfície de 116,20 metres quadrats. Aquesta nova mida suposa un increment de superfície en terra de 20,70 metres quadrats respecte a l'ocupada per la rampa que es suprimeix .

Al centre de la plataforma es preveu la col·locació d'una canaleta per a la recollida de l'aigua de neteja connectada a l'existent al moll de ribera.

El projecte també recull la consolidació de la base de diversos trams de molls, que per la seva antiguitat i l'efecte de les hèlixs de les embarcacions es troben deteriorats .

El pressupost d'execució material amb inclusió de les despeses generals i benefici industrial és de 50.111,02 euros.