Notícies

Subhasta d'embarcacions abandonades als ports de gestió directa de Ports de les Illes Balears

El BOIB n º 107 de 1 agost 2013 publica la Resolució del director general de Ports i Aeroports mitjançant la qual es convoca subhasta pública per a l'alienació d'embarcacions declarades abandones en ports de gestió directa de Ports dels Illes Balears.

Llegir noticia

Subhasta d'embarcacions propietat de Ports de les Illes Balears

El BOIB núm 107 de 1 agost 2013 publica la Resolució del director general de Ports i Aeroports mitjançant la qual es convoca subhasta pública per a l'alienació d'embarcacions propietat de Ports dels Illes Balears desafectades del servei públic.

Llegir noticia