La Conselleria de Turisme i Esports ha concedit aquest any les mateixes autoritzacions per a xàrters nàutics que en tot 2012

14/08/2013, 00:00

La Direcció General de Ports i Aeroports de la Conselleria de Turisme i Esports ha concedit aquest any, concretament fins a finals de juliol, un total de 1.461 autoritzacions per a xàrters nàutics igualant així el total d'autoritzacions que es van concedir al llarg de tot 2012 quan es van atorgar 1.462.

A més, les autoritzacions per a l'arrendament d'embarcacions d'esbarjo, regulades per ordre ministerial, han augmentat de forma progressiva des de 2010, registrant un increment del 16% fins a la data. El 2010 la Direcció General de Ports i Aeroports concedir un total de 1.259 autoritzacions anuals, en 2011 es van atorgar 1.288 i el passat exercici es van autoritzar 1.462 xàrters.

Pel que fa a les banderes de les embarcacions que lloguen tant empreses com persones físiques, cal destacar que el 82% d'aquests vaixells tenen bandera espanyola, seguits dels de bandera alemanya amb el 8% del total d'embarcacions i, en tercer lloc, amb bandera del Regne Unit amb el 7,1%.

Igualment, cal assenyalar que, aproximadament, el 74,87% d'autoritzacions es corresponen a sol • licituds incoades per empreses nàutiques de xàrters mentre que el 25,13% restant obeeix a peticions de sol • licituds cursades per persones físiques.

L'activitat de xàrter nàutic implica l'abonament d'una taxa en funció de l'eslora de l'embarcació llogada que oscil.la fins a 10 metres, entre 10 i 15 metres i més de 15 metres i per aquest concepte, la Direcció General de Ports i Aeroports ha ingressat , fins a principis de juliol, més de 85.500 euros.

Finalment, i amb l'objectiu de donar sortida a tota activitat que repercuteixi en la recuperació econòmica de la comunitat, des de la Direcció General de Ports i Aeroports s'ha reduït el període de temps per resoldre la sol • licitud oscil • lant entre una setmana i deu dies.