El Consell d'Administració de Ports IB acorda signar un conveni amb l'Ajuntament de Ses Salines per potenciar la promoció i la imatge del port de Sa Colònia de Sant Jordi

30/08/2012, 12:46

Autoritza al Club Nàutic de Ciutadella explotar altres 2.400 metres quadrats que suposa un increment de 43 amarratges al Moll de la Trona i en la passarel · la de fusta.

El conseller de Turisme i Esports, Carlos Delgado, ha presidit avui una nova sessió ordinària del Consell d'Administració de Ports IB en què s'ha acordat formalitzar un conveni de col · laboració entre l'ens públic i l'Ajuntament de Ses Salines per al manteniment de les zones enjardinades i la reparació dels elements deteriorats de la zona de servei del port de Sa Colònia de Sant Jordi amb l'objectiu de potenciar la promoció turística i la bona imatge del port.

El conveni que es signarà en breu entre el conseller i president de Ports IB i el batle de Ses Salines, i pel qual l'Ajuntament es farà càrrec del servei de neteja, manteniment i reparació; prorrogarà també l'acord subscrit amb l'administració local per a l'ús temporal de l'oficina ubicada al port per prestar el servei d'informació turística.

D'altra banda, s'ha autoritzat la incorporació de l'ús i explotació de 2.406,39 metres quadrats a favor de la concessió administrativa atorgada al Club Nàutic de Ciutadella, el que suposarà un increment de 43 amarratges i la realització de les obres menors necessàries per a la seva implantació.

L'ordenació d'aquests nous amarratges se cenyeix, d'una banda, al mirall d'aigua adjacent al Moll de la Trona, on s'inclouran 27 nous amarratges en trànsit que únicament podran ser ocupats de juny a setembre a causa de les deficients condicions d'abric d'aquesta zona i, de l'altra, al mirall d'aigua adjacent a la passarel · la de fusta, on s'incorporaran 16 nous amarratges en base amb ocupació els 365 dies de l'any.

Cal recordar que el Club Nàutic de Ciutadella ja havia sol · licitat el 2007 l'ocupació i explotació d’aquestes zones, que ja les tenia en concessió, si bé no se li havia autoritzat per qüestions de seguretat fins que el trànsit de vaixells de més de 500 GT deixessin d'operar a l'interior del Port de Ciutadella per fer-ho, tal com passa actualment, en el nou dic exterior.

Finalment, el Consell d'Administració de Ports IB ha autoritzat també la signatura d'un conveni amb la Societat de Salvament i Seguretat Marítima per a la cessió a Ports d'una embarcació perquè pugui dur a terme el servei de practicatge al port de Ciutadella.