Ports IB millorarà la predicció d'onatge i de la "rissaga"

02/02/2012, 13:59

 

La Conselleria de Turisme i Esports millorarà la predicció d'onatge i corrents marins, especialment el fenomen de la "rissaga", gràcies a un conveni de col • laboració signat entre Ports de les Illes Balears i el Consorci Públic per al Disseny, Construcció, Equipament i Explotació del Sistema d'Observació Costaner de les Illes Balears (SOCIB) per promoure i regular les activitats cientificotècniques que contribueixin a millorar els models de predicció.

 

Així, gràcies a aquest conveni, signat entre el conseller i president de Ports IB, Carlos Delgado i el director del SOCIB, Joaquín Tintoré, Ports i SOCIB s'intercanviaran dades en temps real de les seves respectives xarxes d'observació de les condicions meteorològiques així com es facilitaran, amb la periodicitat que s'estableixi, les dades validades d'aquestes xarxes per el seu posterior ús i difusió.

Ports IB i SOCIB, que també persegueixen poder ampliar les xarxes de mesura al litoral balear per contribuir a la millora de les activitats portuàries i de navegació, elaboraran de manera conjunta projectes de recerca que tinguin com a objectiu el progrés científic-tècnic dels models de predicció de les condicions oceanogràfiques.

El conveni té una durada de tres anys si bé pot ser prorrogat durant un altre trienni. Igualment, es constituirà una comissió mixta de caràcter tècnic, que es reunirà com a mínim una vegada a l’any, i entre les seves funcions estaran les de seguiment, control i gestió.

Cal a dir que Ports IB té instal • lades diverses estacions meteorològiques per a la monitorització i predicció meteorològica en els ports de gestió directa de Sant Antoni; Andratx, Sóller, Port de Pollença, Sa Colònia de Sant Pere, Cala Rajada, Portocristo i al port de Ciutadella . Per la seva banda, el SOCIB pretén gestionar una nova xarxa d'instruments oceanogràfics al litoral de les illes que inclourà diferents elements d'observació que permetin la monitorització en temps gairebé real de les condicions oceanogràfiques de la zona.

La signatura d'aquest conveni ha estat donada a conèixer en el decurs del consell d'administració de Ports de les Illes Balears, celebrat aquest matí a la Conselleria de Turisme i Esports, en el qual, i entre altres propostes, també s'ha donat compte de la formalització d'un conveni entre Ports IB, el Consell Insular de Menorca i l'Ajuntament de Ciutadella per a la instal • lació de cartells del Pla de Dinamització del Producte Turístic al port exterior de Ciutadella.