Aprovat el “Pla de Protecció d'Instal·lació Portuària” dels ports autonòmics de Cala Rajada i Sant Antoni de Portmany

01/09/2011, 14:39

El passat 6 de setembre es va aprovar el “Pla de Protecció d'Instal·lació Portuària” dels ports autonòmics de Cala Rajada (Mallorca) i Sant Antoni de Portmany (Eivissa).
 

El Pla de Protecció de la Instal·lació Portuària ha estat realitzat per l'Oficial de Protecció de la Instal·lació Portuària conforme al Reglament (CE) 725/2004 i seguint la “Metodologia per a l'Avaluació de la Protecció i l'elaboració dels Plans de Protecció de les instal·lacions portuàries segons les directrius de les esmenes al Conveni SOLES, el Codi PBIP i el Reglament (CE) 725/2004” aprovada amb data 25-04-2008 per Resolució del Secretari General de Transport del Ministeri de Foment.

El Pla de Protecció de la Instal·lació Portuària està basat en l'Avaluació de Protecció aprovada per el “Vicepresident executiu de Ports de les Illes Balears” amb data 26/05/2011.

L'aprovació del present Pla de Protecció de la Instal·lació Portuària ha estat acordada per D. Antonio Deudero Mayans que ostenta el càrrec de Director General de Ports i Aeroports.