Expropiacions: Citació per a actes prèvies i actes d’ocupació del Projecte modificat del Projecte constructiu del nou accés al port de Ciutadella

17/06/2011, 13:27

Declaració d’urgent ocupació aprovada pel Consell de Govern en sessió de dia 10 de juny de 2010.

Aquestes expropiacions permetran la connexió entre les urbanitzacions de Son Blanc i Son Oleo i garantir la continuïtat del passeig Marítim.